Alfred

15 Kanama | Liturijiya y'umunsi |
Umumonaki akaba yarashinzwe ishuri ry’abamonakiry’ikorweyi muri Sagsoniya muri 851. Yabaye umwepisikopi wa Hildeshein. Yari azwi cyane mu guce akamokamo nk’umuntu urwanira amahoro n’ineza ndetse nk’umuvugizi w’abavandimwe be b’ababenedigitini kandi akanarengera amategeko ya Kiliziya. Yari afite ubuyoboke bugaragara.