Herberti

16 Werurwe | Liturijiya y'umunsi |
Yavukiye i Worms mu gihugu cy’Ubudage. Ku ngoma y’umwami Otto wa III, yari ashinzwe umurimo w’ubwubatsi. Nyuma yatorewe kuba Arkiyepiskopi wa Kolonye mu Budage. Yari Umwepiskopi ushiritse ubute, akihatira cyane gutagatifuza roho z’abantu, atibagiwe kandi n’ibirebana n’imibereho myiza yabo. No kuri ubu ndetse hari n’abamusaba imvura iyo yabuze.