Irena

20 Ukwakira | Liturijiya y'umunsi |
Abavandimwe batatu bakomoka muri Masedoniya (Agape, Chionia na Irena), bishwe urw’agashinyaguro bazira ko banze kurya inyama zatenijwe kuribwa basenga ibigirwamana. Bazira kandi no kuba baranze kugaragaza inyandiko za Bibiliya bari batunze. Nuko babicisha umuriro, babatwika babyirebera.