Mariya Mutagatifu Umubyeyi w’Imana

01 Mutarama | Umunsi mukuru ukomeye | Ibar6,22-27; Gal4,4-7; Lk2;16-21
Muri Kiliziya Gatolika, buri mwaka utangirwa n’umunsi mukuru wa Mariya Mutagatifu, Umubyeyi w’Imana. Ni nawe “Mwamikazi w’abatagatifu bose” nk’uko tumwambariza mu bisingizo bye.